Back to School

15 พฤศจิกายน 2564

#รูปแบบ On-Site

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด2021-11-24T10:13:21+07:00

BACK TO SCHOOL LET’S GO!

ข่าวสารบัวขาวNEWS TODAY

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยGoogle Meet, Google Form

งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของท่านรองลัดดา อินทร์สา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้เกิดแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คณะครูทุกท่านต้องมีความพร้อม จัดการเรียนการสอนที่หลายหลายรูปแบบ [...]

ผอ.สพป.รอ.1 นิเทศการจัดการเรียนการสอน Gifted

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.รอ.1 พร้อมคณะได้ออกนิเทศติดตามการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดใช้วิธีการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม [...]

By |18 พฤศจิกายน 2021|Categories: ข่าวสารอนุบาลร้อยเอ็ด|0 Comments

อนุบาลเปิดภาคเรียนวันแรก 2/2564

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมเต็มขั้น โดยบรรยากาศตอนเช้าการจราจรคล่องตัว ผู้ปกครองมาส่งลูกหลานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีท่าน ผอ.สุรพล พิมพิลา บริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย [...]

By |15 พฤศจิกายน 2021|Categories: ข่าวสารอนุบาลร้อยเอ็ด|0 Comments

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 2/2564

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  ท่าน ผอ.สุรพล พิมพิลา และคณะผูบริหารทุกฝ่ายได้ประชุมหัวหน้าสายชั้น หัวหน้าโครงการพิเศษทุกโครงการ ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมตามข้อราชการที่มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้การเปิดเรียนในครั้งนี้ไร้ปัญหาและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด [...]

By |12 พฤศจิกายน 2021|Categories: Uncategorized|1 Comment

การตรวจ ATK บุคลากรอนุบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจเชิงรุกโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเพื่อความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยทำการตรวจพนักงาน [...]

By |12 พฤศจิกายน 2021|Categories: ข่าวสารอนุบาลร้อยเอ็ด|0 Comments

ด้านหน้าประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนรฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ประชุมคณะครูชายซึ่งจะเป็นหน้าด่านประจำประตูทุกด้านของโรงเรียน กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ซักซ้อม เตรียมพร้อมอุปกรณ์ให้พร้อมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ [...]

By |12 พฤศจิกายน 2021|Categories: ข่าวสารอนุบาลร้อยเอ็ด|1 Comment

Title

Go to Top