ชื่อ - นามสกุล :นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : สมาคมผู้ปกครองและครู
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน