ชื่อ - นามสกุล :นายสมาน นาสมใจ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : สมาคมผู้ปกครองและครู
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน